Reception Committee Scientific Committee Registration Committee Technical Committee
Dr. K.K. Tiwari
Dr. Satish Motiwale
Dr. Sanjay Avashia
Dr. S. Londhe
Dr. Anil Agrawal
Dr. Prafulla Dubey
Dr. Ashwini  Malhotra
Dr. Manoj Sharma
Dr. Sanjay Tandon
Dr. P.N Agrawal
Dr. Alkesh Khurana
Dr. Sushil Jain
Dr. Milnd Baldi
Dr. Pradeep Jain
Dr. Satyadeo Chobey
Dr. Abhishekh Goyal
Dr. Sameer Vaidya
Dr. Milind Baldi
Dr. K.G. Gupta
Dr. Avinash Charturvedi
Dr. Ashish Jain
Dr. Pragya Jain
Dr. Ghanshyam Dubey
Dr. Gourav Gupta
Dr. Tanay Joshi
Dr. Ratan Vaishaya
Dr. Sumeet Nawani
Dr. Rahul Shrivastava
Dr. Satyendra Mishra
Dr. Ujjwal Sharma
Dr. Oozair Ahmed Ansari
Dr. Ashawini Songara
Dr. Ravi Dosi
Dr. Suraj Verma
Hall Coordinators
Hall A Hall B Hall C Hall D Hall E
Dr. Lokendra Dave
Dr. Sanjay  Bharti
Dr. Sumeet Nawani
Dr. Vallbha Mundra
Dr. Jitendra Bhargava
Dr. Parag Sharma
Dr. Nishant  Shivastava
Dr. Milind Baldi
Dr. Saurabh Jain
Dr. Vijay Chhajlani
Dr. Dilip Balani
Dr. Rishi Kant Ahirwal
Dr. Pramod Jhanwar
Dr. Sameer Vaidya
Dr. Sunil Mukati
Dr. Dilip Chawda 
Poster Committee Finance Committee Cultural Committee Reunion Committee
Dr. Sanjay Avashia
Dr. Sourabh Jain
Dr. Abhijeet Khandelwal
Dr. Sumeet Nawani
Dr. Sameer Vaidya
Dr. Nidhi Dixit
Dr. Ujjwal Sharma
Dr. R.K. Dixit
Dr. G.S. Malpani
Dr. Dr. Dilip Balani
Dr. Rupesh Modi
Dr. Rupesh Agrawal
Dr. Ashish Dubey
Dr. Vijay Agrawal
Dr. Pramod Jhanwar
Dr. Mukesh Bhargava
Dr. Nitin Kapoor
Dr. Rajkumar Sisodiya
Dr. Hasmukh Ghandhi
Dr. Vijay Agrawal
Dr. Atul Kharate
Dr. Vijay Chhajlani
Dr G.S. Malpani
Dr. Akshay  Shrivastava
International Coordination Committee Souvenir Committee Workshop Committee Ladies Committee
Dr. Manoj Jain
Dr. Rachna Valvani
Dr. Vivek Gupta
Dr. Vijay Agrawal
Dr. Vijay Chhajlani
Dr. Ravi Dosi
Dr. Bhupendra Jain
Dr. Rishikant Ahirwal
Dr. Ashwini Malhotra
Dr. Kunal Ahuja
Dr. Harish Dale
Dr. Deepak Bansal
Dr. Anand Choudhary
Dr. Pradeep Jain
Dr. Shailandra Jain
Dr. Akhilesh Jain
Dr. Dheeresh  Jaiswal
Dr. Sunaina Dubey
Dr. Pragya Jain
Dr. Shivani Chaturvedi
Dr. Rachana Valvani